Usługi księgowe

Usługi księgowe

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
  • konsultacje podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędami(Skarbowym, Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania),
  • aktualizacja danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.